Liên Hệ

Bạn có thể liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi trực tiếp, cũng có thể bạn có thể liên hệ với các nước ngoài-văn phòng mà là ở gần bạn. Tất nhiên, miễn phí live-chat có sẵn và bạn có thể nhận được giúp đỡ ngay lập tức.

Sales-

ZHENGZHOU BOILER(GROUP) CO.,LTD

Nhà máy Địa chỉ: số 88 đường Khoa học, cao và Quận Phát triển công nghệ mới, Trịnh Châu, Trung Quốc
E-mail:[email protected]
Sales Tel: + 86-371-8667848
Skype: zgboiler1945

Nhận giá hoặc hỗ trợ

X

↓↓↓More information↓↓↓


used for:

Food plant CHP

Paper mill Power plant

Textile industry

Hotel & Resort

AAC block Plant

Waste heat recovery

↑↑↑More information↑↑↑